Finanse

PIT 36 w formach elektronicznych

Już do 30 kwietnia podatnicy muszą przygotować oraz złożyć swoje deklaracje PIT 36, za poprzedni rok podatkowy. Wielu z nich zastanawia się jak najszybciej i najwygodniej wypełnić ten niezbyt przyjemny obowiązek podatkowy. Rozwiązaniem mogą być tak zwane e-deklaracje, przygotowywane w specjalnych programach do PIT online. Czym są elektroniczne formy PIT? Jak z nich skorzystać? Na co zwrócić uwagę, by cały proces okazał się bezpieczny?

Czym są elektroniczne formy PIT?

Deklarację PIT 36 można przygotować w formach elektronicznych, to znaczy za pomocą specjalnego oprogramowania, a następnie przesłać ją za pomocą sieci internet (uwaga: deklaracje wypełniane na komputerze, ale następnie drukowane i składane osobiście lub wysyłane za pomocą listu poleconego Poczty Polskiej, nie są kwalifikowane jako formy elektroniczne PIT). Zasadniczo wyróżnia się dwa sposoby elektronicznego przygotowania zeznania podatkowego: po pierwsze jest to publiczna platforma usług Twój e PIT udostępniana przez internet, po drugie – komercyjne, profesjonalne aplikacje do e-deklaracji. W przypadku rozliczenia rocznego za 2020 rok, usługa Twój e-PIT przewiduje możliwość pracy nad PIT 36, ale tylko dla podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej – w przypadkach gdy składają zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Zakres możliwości rozliczenia w specjalnych aplikacjach do PIT, zależy od danego oprogramowania oraz usługodawcy.

Jak skorzystać z PIT online?

W przypadku Twój e-PIT, usługa jest dostępna od 15 lutego 2021 roku, w e-urzędzie skarbowym na stronie rządowej o podatkach. PIT online w profesjonalnych aplikacjach do PIT, mogą natomiast zostać udostępnione użytkownikowi w różnych formach. Rozpoczynając od nośników danych, takich jak na przykład popularne jeszcze niedawno płyty CD dołączane do czasopism, jak i aplikacje dostępne przez internet. Tutaj ponownie podatnik może dokonać wyboru – czy chce zainstalować aplikację na swoim urządzeniu, czy woli pracować na serwerach usługodawcy. Co ciekawe, obecnie dobre programy do PIT online umożliwiają pracę nie tylko na komputerach, ale również na innych urządzeniach elektronicznych – na przykład w wersji mobilnej na telefonie lub tablecie.

Na co zwrócić uwagę by cały proces okazał się bezpieczny?

W przypadku wykorzystywania elektronicznej formy do rozliczenia PIT, należy zadbać o dwie kategorie bezpieczeństwa: wewnętrznie i zewnętrznie. W tym rozumieniu, wewnętrznie – podatnik powinien zapewnić, aby jego narzędzia (na przykład komputer) oraz jego sieć (internet) były odpowiednio bezpieczne. W tym zakresie rekomenduje się zainstalowanie odpowiednich oprogramowań antywirusowych oraz korzystanie tylko ze znanych, na przykład, domowych sieci WiFi. Nie zaleca się przygotowywania i wysyłania deklaracji przez ogólnodostępne sieci internetowe, na przykład w hotelach czy restauracjach. W zakresie zewnętrznym – podatnik powinien natomiast pamiętać, aby wybierać albo aplikacje rządowe, albo profesjonalne (komercyjne) rekomendowanych usługodawców. Możliwym wskaźnikiem powinny być na przykład – lata doświadczenia danego podmiotu, jasność jego komunikacji o adresie, siedzibie, zespole, a także informacje na temat możliwości pomocy i wsparcia.

Similar Posts