Biznes

Licencjonowanie oprogramowania NX CAD

Licencjonowanie oprogramowania NX CAD

NX CAD jest częścią zintegrowanego systemu inżynierskiego Siemens NX. Jest to najwyższej klasy oprogramowanie wspomagające procesy projektowania, symulacji i wytwarzania produktów.

Licencje NX CAD

Licencje NX CAD są podzielone w zależności od zakresu prac, które są przewidziane do realizacji. Mogą to być działania z zakresu projektowania mechanicznego, wzornictwa przemysłowego, modelowania koncepcyjnego i wiele innych. Z tego powodu poszczególne funkcjonalności zostały zgromadzone w pakiety (bundle), takie jak, np. Mach Advantage, Mach 1, Mach 2, Mach 3 Product Design czy Mach 3 Additive Design with Convergent (Rys.1.)

Dodatkowo – wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom użytkowników – określone grupy funkcjonalności NX CAD mogą być uruchamiane dzięki opcjonalnym modułom licencyjnym. Dla przykładu – jeśli konstruktor ma konieczność tworzenia dokumentacji 2D i 3D różnych produktów, których formy geometryczne są zaawansowane, to optymalną licencją może być dla niego podstawowe stanowisko NX CAD wraz z opcjonalnym modułem zawierającym wszystkie funkcjonalności modelowania powierzchniowego.

Rys. 1 Licencje NX CAD są podzielone na wiele różnych pakietów przeznaczonych do różnych potrzeb użytkowników

Rodzaje licencji NX CAD

Licencje stanowiskowe i pływające

Licencje NX CAD są podzielone również w zależności od posiadanej architektury komputerowej. Istnieją licencje stanowiskowe, czyli przypisane do konkretnego komputera za sprawą adresu MAC karty sieciowej. Taka licencja nie może być uruchomiona na innym stanowisku niż to, do którego została przypisana. Innym typem są licencje pływające, które do uruchomienia wymagają zainstalowania menedżera licencji – specjalnej aplikacji, która odczytuje zawarte w pliku licencji dane i umożliwia pobranie ich na wiele komputerów widocznych w sieci. Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które mają kilku lub więcej użytkowników NX CAD i każdy z nich musi mieć dostęp do tego oprogramowania na swoim komputerze. W danej chwili z NX CAD może korzystać tylu użytkowników jednocześnie, ile stanowisk jest dostępnych w ramach zakupionej licencji.

Licencje czasowe

Kolejnym kryterium podziału licencji jest czas ważności licencjonowania. Rozróżnić tu można licencje wieczyste (bez terminu ważności) – generowane na określony komputer, z możliwością przeniesienia ich na inne stanowiska, a także licencje czasowe, realizowane w formie subskrypcji. Zasadność wyboru każdej z nich zależna jest od charakteru pracy, jaką użytkownik chce wykonać z udziałem NX CAD. Licencje wieczyste będą optymalne dla użytkowników, których określone działania będą długoterminowe i zbliżone do siebie w zakresie. Z kolei subskrypcja NX CAD jest dobrym rozwiązaniem, jeśli firma zdobywa jakiś kontrakt czy realizuje czasowy projekt – wówczas można np. wyposażyć stanowisko pracy poprzez wypożyczenie licencji na określone funkcjonalności z konkretnym terminem ważności, np. pół roku czy rok.

Licencje tokenowe

Nowością w świecie oprogramowania dla inżynierów jest opcjonalne licencjonowanie oparte na tokenach. NX jest pierwszym oprogramowaniem, gdzie uruchomiono taki model dostarczania. Licencjonowanie to polega na zakupie określonej puli tokenów (np. 100), w ramach której można uruchamiać poszczególne funkcjonalności, pobierające określoną ilość tokenów (np. 15). Pozostałe tokeny wciąż pozostają do dyspozycji na serwerze. Co istotne – kiedy kończy się korzystać z danej funkcji, wówczas tokeny są zwracane do ogólnej puli. W ten sposób można korzystać z całości funkcjonalności dostępnych w oprogramowaniu NX CAD. To rozwiązanie jest korzystne w przypadku konieczości wykorzystania różnych obszarów NX CAD jednocześnie, np. modelowanie powierzchniowe, układy elektryczne, inżynieria odwrotna i dokumentacja techniczna. Obecnie licencjonowanie oparte na tokenach w NX CAD jest realizowane jedynie w formie subskrypcji.

Rys. 2 Licencjonowanie oparte na tokenach to korzystny sposób na czasowy dostęp do wszystkich funkcjonalności NX CAD

Licencja studencka

Istotne jest to, że NX CAD jest dostarczany także w formie licencji studenckiej, tzw. Learning Edition. Taka licencja może zostać pobrana przez dowolnego użytkownika, na dowolny komputer i służyć do celów nauki. Posiada oczywiście pewne ograniczenia, np. pozostawia znak wodny na dokumentacji technicznej, czy też pliki utworzone w tej wersji nie mogą być otwierane w wersji komercyjnej (ale mogą w akademickiej). Zachęcamy do pozyskania wersji studenckiej NX CAD, która wraz z bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi jest dostępna na stronie https://gmsystem.pl/.

Similar Posts