Biznes

Koszty działalności gospodarczej – zestaw podstawowych kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza daje niezależność oraz możliwość osiągania nieograniczonych dochodów. W praktyce jednak życie wielu indywidualnych przedsiębiorców wcale nie jest usłane różami. W ostatnich latach koszty działalności gospodarczej znacząco wzrosły – dotyczy to nie tylko dużych firm, ale również drobnych, indywidualnych przedsiębiorców. Zastanawiasz się nad własnym biznesem? Sprawdź, jakie są podstawowe koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej!

Działalność gospodarcza jednoosobowa – koszty na start

Czy działalność gospodarcza jednoosobowa generuje duże koszty na start? Okazuje się że nie. Początki są więc dla przedsiębiorców dość łatwe pod względem finansowym. Samo założenie firmy jednoosobowej (rejestracja w CEIDG) jest całkowicie darmowe. Początkowe koszty działalności gospodarczej mogą dotyczyć jedynie:

 • zatrudnienia biura rachunkowego – choć w przypadku JDG są one niewielkie,
 • założenia konta firmowego – zdarza się, że wiąże się to z niewielką opłatą za założenie lub prowadzenie,
 • wyrobienia pieczątki firmowej – mimo iż obecnie nie jest ona obowiązkowa, wielu przedsiębiorcom pieczątka ułatwia pracę.

Ogólnie rzecz biorąc, początkowe koszty działalności gospodarczej powinny być jednak minimalne. Co więcej, wymienione wyżej wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, co pozwoli zmniejszyć należny podatek (ale tylko w przypadku rozliczenia PIT według stawki liniowej lub skali podatkowej).

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – ZUS

Największe koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zwykle pochłania ZUS. Nowi przedsiębiorcy są jednak traktowani ulgowo w tym zakresie. Przez pierwsze 2 lata działalności obowiązują ich obniżone stawki (tzw. mały ZUS). Są one wyliczane na podstawie płacy minimalnej. Dodatkowo przez pierwsze 6 miesięcy działalności można skorzystać z ulgi na start. Zwalnia ona z opłacania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wówczas jednak ten okres nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczania jej wysokości.

Podstawowe składki ZUS – koszty prowadzenia działalności w 2023 r.

Koszty działalności gospodarczej związane z ZUS często podlegają podwyżkom. Nie inaczej będzie w 2023 roku. Nowych przedsiębiorców (prowadzących działalność krócej niż 2 lata) czekają w 2023 r. aż dwie podwyżki składek związane z podwyższeniem płacy minimalnej. 1 stycznia płaca minimalna „podskakuje” bowiem do 3490 zł (z 3010 zł), a od 1 lipca będzie wynosić 3600 zł. W związku z tym koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej związane z ZUS będą wynosić dla nowego przedsiębiorcy:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca – 305,61 zł miesięcznie,
 • od 1 lipca do 31 grudnia – 341,72 zł miesięcznie.

Bazowe składki ZUS (dla przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż 2 lata) również wzrosną, ponieważ są wyliczane na podstawie prognozowanego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Co to oznacza w praktyce? Według prognozy średnia płaca w 2023 r. ma wzrosnąć do 6935 zł brutto. To oznacza, że łączna składka ZUS wyniesie w tym roku 1316,54 zł (bez dobrowolnej składki chorobowej), co oznacza wzrost o ok. 17% wobec roku poprzedniego. Trzeba również mieć na uwadze, że w związku z wysoką inflacją w kolejnych latach również można się spodziewać podwyżek składek ZUS.

Koszty działalności gospodarczej – składka zdrowotna

ZUS pobiera również składkę zdrowotną. W związku ze zmienionymi przepisami zobowiązania przedsiębiorców wzrosły również w tym obszarze. Jej wysokość zależy od sposobu opodatkowania i wysokości dochodów i wynosi:

 • 9% od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,
 • 4,9% od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo.

Co jednak istotne, składkę zdrowotną trzeba płacić nawet wtedy, gdy nie uzyskuje się dochodów. Wówczas jest ona wyliczana na podstawie minimalnej pensji. W związku z tym w 2023 r. będzie wynosić:

 • 314,10 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • 324 zł – od 1 lipca do 31 grudnia.

Warto również wiedzieć, że składki zdrowotnej nie można już odliczać od podatku, co dodatkowo koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Możliwe jest jedynie odliczenie jej od dochodu przy rozliczaniu się podatkiem liniowym, ale tylko do wysokości 10 200 zł w 2023 roku.

Koszty działalności gospodarczej – podatki

Ostatnią ze składowych kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej są podatki. W zależności od wybranej formy opodatkowania wynoszą one:

 • 12% oraz 32% od nadwyżki po przekroczeniu 85 528 zł dochodu;
 • 19% od dochodu według stawki liniowej;
 • w przedziale od 2% do 17% od przychodu (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór formy opodatkowania może znacząco wpłynąć na koszty działalności gospodarczej, dlatego warto omówić tę kwestię z doświadczoną księgową!

Similar Posts