Biznes

Jakie środki czystości stosować w Firmie w czasach Covid-19?

Jakie środki czystości stosować w Firmie w czasach Covid-19?

Epidemia covid-19 postawiła na głowie nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i życie zarówno pod kątem rozrywki, funkcjonowania na co dzień, jak również pracy. Wiele zakładów – niezależnie od tego czy dotyczą produkcji czy usług – stanęło przed wyzwaniem zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa większego niż zazwyczaj. To dla nich, wspaniałym rozwiązaniem w trudnych czasach stanowią produkty Tork.

Słowo o obowiązkach

Kiedy ilość zakażonych osób wzrasta, organy państwowe odpowiedzialne za zdrowie obywateli zalecają stosowanie pracy zdalnej. Nie wszędzie jest ona jednak możliwa. Trudno wyobrazić sobie, aby zakład produkcyjny, przemysłowy czy energetyczny mógł polegać na tego rodzaju pracy. Możemy skierować do domu pracowników administracji, ale nikt nie zastąpi wykwalifikowanych pracowników obsługujących maszyny czy linię produkcyjną. Już w czasach „zwyczajnych” na Pracodawcy ciążą obowiązki z tytułu stosunku pracy. W zależności od wykonywanej pracy, trzeba zapewnić pracownikom pokój socjalny, łazienkę wyposażoną w środku czystości i higieny czy nawet – w niektórych zakładach – zapewnić prysznic, aby pracownik mógł się umyć. Zgodnie z art. 207 § 2 Kp „Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Przepis ten stanowi duże wyzwanie w czasie epidemii covid-19. Nie wystarczy tutaj stosowanie samej zasady DDM (dezynfekcja-dystans-maseczka), ale wymaga się zapewnienia takich środków higieny oraz ochrony osobistej pracownika, aby jak najlepiej zabezpieczyć go przed możliwym zakażeniem w miejscu pracy. Produkty Tork z pewnością pozwalają pracodawcy na zaopatrzenie się w produkty wysokiej jakości i na tyle zróżnicowane, aby uchronić pracownika przed niebezpiecznymi bakteriami.

Organizacja pracy w dobie epidemii

Jak już wiemy, bezpieczeństwo w pracy to kwestia kluczowa. Nie wystarczy już jedynie przestrzeganie klasycznych przepisów BHP z zakresu pożarnictwa, ratownictwa czy działań ogólnych. Teraz powinniśmy wykazywać większą staranność w zakresie organizacji miejsca pracy. W zakładach produkcyjnych i przemysłowych do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim wypracowanie procedur na wypadek zarażenia koronawirusem. Możemy określić, czy w razie zarażenia pracownika, kwarantanną objęte będą jedynie te osoby, które miały realny kontakt z zarażonym czy np. odseparujemy cały dział, w którym pracowała taka osoba. Powinniśmy kierować się tu zarówno zdrowym rozsądkiem, bezpieczeństwem pracowników, jak również ogólnymi zaleceniami organów zdrowia. Aby zminimalizować ewentualne skutki zarażenia, powinniśmy jak najbardziej ograniczyć ilość niezbędnych pracowników do minimum oraz wprowadzić system pracy zmianowej, w której na tych samych zmianach będą się znajdować te same osoby. Mieszanie składu osobowego na różnych zmianach może bowiem prowadzić do większego ryzyka zarażeń. Dobrze jest także wydzielić odpowiednie strefy pracy, w których będzie możliwość zachowania dystansu, jak również możliwość nie wchodzenia pracowników administracyjnych do części produkcyjnej. Na koniec należy wyznaczyć strefy higieny, w których pracownicy będą zobowiązani do zmiany odzieży roboczej czy ochronnej jedynie w jednym pomieszczeniu np. w szatni.

Rodzaje środków higieny

Przy planowaniu organizacji pracy ważne jest najpierw zastosowanie analizy, czy rozpoznanie powierzchni, z którymi pracownicy stykają się najczęściej. Mogą być to blaty, uchwyty, przyciski, telefony. Wszystkie miejsca, z którymi się stykamy powinny być odpowiednio dobrze i często dezynfekowane np. produktami Tork. Powinniśmy również zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia, nie tylko z zakresu BHP i higieny pracy, ale zwrócić szczególną uwagę na szkolenie z zakresu higieny osobistej i sposobów prawidłowego jej stosowania. Dodatkowo osoby, odpowiedzialne za sprzątanie powinny zostać uczulone na sposoby i częstotliwość czyszczenia i dezynfekowania powierzchni, a także powinny mieć zapewnione rękawiczki ochronne. W końcu należy zaopatrzyć się w takie środki dezynfekujące, które posiadają odpowiednie certyfikaty i zawierają co najmniej 70% alkoholu w składzie, co pozwoli na efektywną dezynfekcję.

Produkty Tork to szeroka gama elementów, które mogą nas wspomóc w zapewnieniu ochrony pracowników. Dozowniki Tork z płynem dezynfekującym na wejściu do zakładu oraz w miejscach uczęszczanych najbardziej tj. wejście do strefy biurowej, wejście na linię produkcyjną czy wejścia do pomieszczeń socjalnych oraz łazienek, to podstawowe narzędzie w dobie epidemii koronawirusa. W wielu miejscach w zakładzie powinniśmy także rozwiesić tablice i instrukcje dotyczące higieny tj. instrukcje mycia rąk, prawidłowego korzystania z rękawic ochronnych czy odzieży roboczej oraz instrukcje korzystania z maseczek. Dotychczas w łazienkach zobowiązani byliśmy zapewnić pracownikom mydło, papier toaletowy czy kosze na śmieci. Teraz istotne jest wyposażenie łazienki w żele do dezynfekcji obok mydeł w płynie o charakterze czyszczącym i pielęgnującym. Niezbędnymi elementami stają się bezdotykowe dozowniki na ręczniki papierowe. Używanie nadmuchowych suszarek do rąk nie jest zalecane. Wszelkie produkty używane w zakładzie powinny być takie, aby pracownik miał jak najmniejszy kontakt osobisty z powierzchniami wykorzystywanymi przez dużą liczbę osób. Dlatego stawia się na produkty bezdotykowe czy automatyczne. Podobnie rzecz wygląda w stołówkach, gdzie warto zadbać o dozowniki serwetek czy ręczników papierowych, umieścić płyny do dezynfekcji czy żele do mycia. Czyściwa Tork sprawdzą się natomiast na liniach produkcyjnych, gdzie również należy zadbać o to, by pracownicy mieli jak najmniejszą styczność z zabrudzeniami czy substancjami szkodliwymi. 

Oczywiście wybierając produkty Tork powinniśmy kierować się także indywidualnymi potrzebami w firmie. Jednakże wymienione wyżej produkty stanowią jedynie niezbędną podstawę do zapewniania odpowiedniej higieny w miejscu pracy w czasach, gdy powinniśmy być bardziej na nią wyczuleni.

Similar Posts