Finanse

Jak zapytania kredytowe wpływają na zdolność?

Wydawać by się mogło, że szukając banku, który może udzielić kredytu, trzeba wystosowywać pytanie do wielu tego rodzaju instytucji i nie szkodzi to zdolności kredytowej. Prawda jest jednak inna. Zapytania kredytowe są istotną kwestią i ubiegając się o kredyt, nie warto szukać konkretnych informacji w wielu bankach. Każdy zainteresowany powinien zapoznać się najpierw z wpływem zapytań na własną zdolność kredytową.

Czym jest zapytanie kredytowe?

Klient szukający kredytu, czasem nie bacząc na konsekwencje, odwiedza różne podmioty i zasięga informacji o warunkach potencjalnie udzielanego kredytu, czyli wystosowuje zapytanie o niego. Banki i instytucje udzielające pożyczek na podstawie dokładnych uregulowań prawnych mają obowiązek wysyłania wszystkich danych do Biura Informacji Kredytowej. W tej instytucji jest oddzielny dział zajmujący się zapytaniami. Z takich informacji mogą korzystać inne banki podczas udzielania kredytów.

Dlaczego zapytania kredytowe wpływają na zdolność kredytową?

Zapytania kredytowe wpływają negatywnie na zdolność kredytową, jednak poszczególne instytucje odmiennie podchodzą do tego problemu. Z perspektywy pożyczkodawcy, ktoś, kto szuka kredytu, powinien mieć możliwość jego spłacenia. Jeżeli w informacji oprócz innych otwartych linii kredytowych są jeszcze liczne zapytania o pożyczki, to świadczy to niepewnej sytuacji finansowej klienta, a w konsekwencji może być czynnikiem uniemożliwiającym wzięcie następnego kredytu.

Istnieją na rynku firmy, takie jak dFinance, które pełnią rolę pośredników kredytowych. W pewnych przypadkach można tam liczyć na pomoc zarówno z konsolidacją niespłaconych kredytów, jak i przy zaciąganiu nowego zobowiązania.

Czy można usunąć zapytania kredytowe?

Zapytania traktowane są przez instytucje finansowe jako pierwszy etap aktywności kredytowej. Wiadomo, że nie zawsze pytanie skutkuje wzięciem samego kredytu. Jednak wymiana informacji już nastąpiła, albowiem przy zapytaniu sprawdza się też zdolność i robi symulację obrazującą przyszłe spłaty.

W niektórych przypadkach można jednak usunąć zapytania z bazy Biura Informacji Kredytowej. Klient ma prawo wystosować odpowiedni wniosek, jednak tylko w przypadku, gdy zapytania kredytowe nie skończyły się sfinalizowaniem umowy. Taka zasada wynika z braku konieczności przetwarzania danych klienta oraz wymiany informacji na temat jego finansów.

Zapytania w Biurze Informacji Kredytowej powinny być na bieżąco kontrolowane przez samego zainteresowanego, przede wszystkim z powodu możliwości skreślenia niesfinalizowanych zapytań. Warto też sprawdzać, czy wszystkie z nich są autentyczne i nie nastąpiła próba wzięcia kredytu na dane klienta.

Similar Posts