Artykuły Kultura

Światowi artyści sztuki współczesnej

Światowi artyści sztuki współczesnej

Sztuka współczesna trwa nieprzerwanie od lat 60. ubiegłego wieku. Jej liczne nurty i przyświecające jej idee sprawiają, że nie jest w pełni zdefiniowana. Mimo tego towarzyszy nam na co dzień.

Sztuka współczesna to nie tylko obrazy w galeriach sztuki, ale także sztuka graffiti, happeningi, czy instalacje. Swoboda wyrażania własnych odczuć i nowatorskie rozwiązania doprowadziły do powstania pytań o to, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy sztuka. Artyści sztuki współczesnej zatarli granice pomiędzy życiem codziennym, konsumpcjonizmem, a własnymi dziełami. Kim są oraz czym skierowali się w swojej sztuce?

Narodziny sztuki współczesnej

Reprezentanci sztuki współczesnej musieli w latach 60. XX wieku odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  W każdym kraju sytuacja polityczna wyglądała nieco inaczej. Trzeba pamiętać, że środowiska artystyczne były od niej bardzo uzależnione. Kiedy w ZSRR dominował realizm socjalistyczny, artyści z USA mogli tworzyć podwaliny pod sztukę happeningu czy abstrakcji niegeometrycznej.

Do jednych z najwcześniejszych kierunków sztuki współczesne zaliczamy pop-art. Sztuka obrazująca współczesny konsumpcjonizm powstała już w latach 50. ubiegłego wieku. Do jednych z jej najważniejszych twórców należy  tworzący w USA Andy Warhol. Jego sztuka wyróżniała się prostotą i seryjnymi kompozycjami. Niezliczone sitodruki na zawsze stały się ikoną współczesnej kultury.

Kolejnym prądem w sztuce, który wywarł ogromny wpływ na pozostałe środowiska artystyczne to konceptualizm. W przeciwieństwie do pop-artu, dzieła tego nurty nie skupiały się na samym obiekcie. Ważniejszy był sam proces twórczy. Do najbardziej rozpoznawalnych artystów należy między innymi Yoko Ono. Jednak prekursorem nurtu konceptualizmu był Marcel Duchamp. Już od wczesnych lat swojej twórczości szukał on swoich sposobów wyrazu, eksperymentując w tym celu z kubizmem i fowizmem. Indywidualne podejście do sztuki pozwoliło dać mu podwaliny pod przyszłe nurty i tendencje.

Sztuka bliżej ludzi

W przeciągu ostatnich kilku dekad sztuka wyszła ze sztywnych muzealnych ram i jest obserwowana w różnych przestrzeniach. Happening i performance dały inne wyobrażenie na temat ekspresji twórcy. Allan Kaprow twórca terminu „happening”, jako jeden z pierwszych dostrzegł niezliczone możliwości w takiej działalności. Już w latach 50. XX wieku zorganizował wydarzenie, w którego trakcie dzieło sztuki powstało nie na oczach, ale z udziałem publiczności.

Marina Abramović zaś przyczyniła się do rozwoju performance’u i body art. Jej dzieła są nie tylko prowokujące i nowatorskie, ale skłaniają obserwatorów do autorefleksji, jeszcze silniej aniżeli ma to miejsce w przypadku innych form przekazu.

Mówiąc o sztuce współczesnej, nie można pominąć także street artu. Jej prekursorem był Jean-Michel Basquiat, który zdołał połączyć kilka archetypów kultury ze sztuką ulicy. Światowej sławy artystą zajmującym się graffiti jest Banksy, którego szablony nawiązują nie tylko do znanych dzieł z historii sztuki, ale także do obecnych wydarzeń na świecie. Na cykle wystaw sztuki współczesnej zaprasza wrocławska galeria sztuki Krupa Gallery

Similar Posts