Biznes

Sprzedający za granicę powinni pamiętać o podatku VAT

Sprzedający za granicę powinni pamiętać o podatku VAT

Rozszerzenie działalności handlowej za granicę przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści. W końcu nagle mają do dyspozycji rynek liczący 500 milionów obywateli (wszystkich obywateli UE), a nie tylko 38 milionów Polaków. Poza tym polskie produkty są cenione ze względu na ich wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. Sprzedając swoje towary za granicę warto jednak pamiętać o różnorodnych obciążeniach podatkowych. Jak na przykład zapłacić VAT w Niemczech?

Kto płaci podatek VAT w Niemczech?

Obowiązki podatkowe obciążają nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą w danym kraju. Nie trzeba zatem zakładać firmy w Niemczech, aby płacić tamtejszy podatek VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bowiem ta należność publicznoprawna powinna być uiszczana również przez osoby dokonujące sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekracza w danym roku kalendarzowym równowartość 100 tysięcy euro. Drugi wyjątek dotyczy osób świadczących na terytorium Niemiec usługi budowlane dla osób fizycznych. Oni również powinni rozliczyć się z VAT w Niemczech, nawet jeżeli siedziba ich przedsiębiorstwa zarejestrowana jest w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej.

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w Niemczech?

Na szczęście rozliczenie VAT w Niemczech nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać – https://www.ecpodatkowe.pl/vat-w-niemczech/. Należy prawidłowo obliczyć tę należność publicznoprawną, a następnie uiścić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Oczywiście obowiązki te należy nadto realizować w ściśle określonym terminie. Dodatkowo konieczne jest składanie stosownych deklaracji miesięcznych i rocznych. Cała struktura nie różni się zatem od Polskiej. U nas też funkcjonuje w końcu obowiązek comiesięcznego składania struktury JPK_VAT, a także rocznej deklaracji PIT. Jedyna różnica dotyczy tak naprawdę terminów składania tych dokumentów. W Niemczech takie zeznanie roczne należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do 31 maja następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Z kolei w Polsce PIT składa się do 30 kwietnia.

Ile wynosi podatek VAT w Niemczech?

Mehrwetsteuer, czyli podatek VAT w Niemczech, ma charakter podatku obrotowego. W konsekwencji podstawą jego ustalenia jest osiągany przez daną firmę obrót. Oczywiście chodzi przy tym o obrót międzynarodowy, a zatem transakcje dokonywane z klientami niemieckimi. Podatek oblicza się przy tym procentowo. W Niemczech obowiązują dwie zasadnicze stawki tego podatku – 19 oraz 7 procent. Obniżona stawka VAT dotyczy między innymi książek, leków oraz niektórych usług.

Similar Posts