Biznes

Jak złożyć zlecenie licytacji w domu aukcyjnym?

Jak złożyć zlecenie licytacji w domu aukcyjnym?

Nie zawsze osoba zainteresowana zakupem dzieła sztuki może być fizycznie obecna podczas organizowanej licytacji. Sytuacje losowe, zaplanowane wyjazdy i inne wydarzenia mogą pokrzyżować jej plany, a często okazja do zakupu obrazu czy rzeźby lubianego artysty mija przez to bezpowrotnie. Można zapobiegać takim sytuacjom, jeśli tylko kupujący zostawi stałe zlecenie licytacji w wybranym domu maklerskim. Na czym to polega?

Tryb licytacji podczas aukcji dzieł sztuki

Osoby zainteresowane zakupem dzieł sztuki mogą wziąć udział w aukcjach. Uczestnictwo w nich nie wymaga zwykle rejestracji, której można jednak dokonać nawet przed samą aukcją przez telefon, przez internet, lub osobiście w siedzibie domu aukcyjnego. Zarejestrowany kupujący otrzymuje katalog aukcyjny, z którym może się zapoznać jeszcze przed planowaną aukcją. Jeśli nie może być we wskazanym dniu aukcji obecny w miejscu jej organizowania, jeszcze nie wszystko stracone. Może skorzystać ze zlecenia licytacji.

 

Zlecenie licytacji

W domach aukcyjnych stosowane są zlecenia licytacji – zlecenie stałe lub licytacja telefoniczna. W przypadku domu Pieknagallery.pl nie pociągają one za sobą żadnych opłat dla kupującego. Są za to stosunkowo łatwym sposobem na to, aby wziąć udział w aukcji bez osobistej obecności klienta.

Przy zleceniu stałym kupujący będzie musiał podać kwotę, do wysokości której pracownik domu aukcyjnego ma licytować w jego imieniu. Gwarantuje to jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. W przypadku zlecenia telefonicznego działa ono w ten sposób, że pracownik domu aukcyjnego połączy się z klientem na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów.

W formularzu zlecenia licytacji klient wpisuje swoje imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, NIP w przypadku firm, adres, adres mailowy i telefon. Podanie takich danych osobowych oraz dokumentów potwierdzających tożsamość osoby rejestrowanej jest konieczne z formalnego punktu widzenia. W formularzu wpisuje się też numer katalogowy pożądanego dzieła sztuki, nazwę autora i tytuł dzieła oraz maksymalną oferowaną kwotę bez opłaty aukcyjnej.

Similar Posts