Artykuły Biznes

Biała lista podatników VAT – nowe obowiązki dla vatowców od 1 września 2019

Biała lista podatników VAT - nowe obowiązki dla vatowców od 1 września 2019

Minął już miesiąc, odkąd czynni podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do weryfikowania numerów kont bankowych swoich kontrahentów w specjalnym wykazie, przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową. Biała lista podatników VAT budzi wiele emocji, jednak jej wprowadzenie to dopiero początek szeregu zmian w podatku VAT, które mają uszczelnić system podatkowy i zapobiegać nadużyciom.

 

  1. Weryfikacja konta bankowego

  2. Sprawdź status podatnika VAT w biuletynie MF lub CEIDG

 

Biała lista podatników VAT to elektroniczna ewidencja wszystkich podmiotów, które kiedykolwiek były lub nadal są czynnymi podatnikami VAT. Na liście tej znajdują się więc nie tylko firmy ze statusem czynnego podatnika, ale również te, które ten status utraciły lub został im przyznany ponownie, a także te, którym odmówiono rejestracji do VAT.

 

Weryfikacja konta bankowego

 

Biała lista podatników VAT obowiązuje od 1 września 2019 roku i jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oprócz informacji o statusie VAT podatnika, znajdują się w niej numery rachunków bankowych, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego jako rachunki wykorzystywane w działalności gospodarczej i są rachunkami firmowymi – tylko do rachunków firmowych bank ma obowiązek otwarcia subkonta VAT, wykorzystywanego w płatnościach w systemie split payment. Biała lista VAT obejmuje więc jedynie rachunki rozliczeniowe, z wykluczeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

 

Kwestia ta jest o tyle ważna, że od 1 września każdy przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzać, czy konto bankowe, jakie znajduje się na fakturze kosztowej, i na które dokonywany będzie przelew za tę fakturę, znajduje się na białej liście. Weryfikacja konta bankowego powinna być dokonywana przy każdej płatności. Za niedostosowanie się do tego wymogu grożą odpowiednie sankcje. W przypadku, kiedy faktura opiewa na kwotę równą lub wyższą niż 15 tys. zł, a przelew zostanie wykonany na konto spoza białej listy, podatnik nie może zaliczyć tej faktury do kosztów uzyskania przychodu. Urzędy mają obowiązek nakładać sankcje od 1 stycznia 2020 roku, zatem okres od września do grudnia to czas, w którym przedsiębiorcy powinni przyzwyczaić się i dostosować do nowych przepisów.

 

Sprawdź status podatnika VAT w biuletynie MF lub CEIDG

 

Aby ułatwić podatnikom wykonywanie nowego obowiązku, sprawdzenie kontrahenta na białej liście podatników VAT jest możliwe na kilka różnych sposobów. Podatnik może podać zarówno numer konta bankowego, jak również imię i nazwisko kontrahenta, np. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełną nazwę firmy lub jedynie jej część. Natomiast dostęp do białej listy można uzyskać przez biuletyn publiczny Ministerstwa Finansów lub na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Tym razem Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw potrzebom podatników i udostępniło testowe API, które programiści systemów księgowych mogą zintegrować z tymi programami. W efekcie podatnik, korzystający z określonego oprogramowania, nie będzie musiał sprawdzać kontrahenta w zewnętrznej aplikacji, a w swoim programie księgowym, z którego korzysta na co dzień. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które będą uciążliwe dla dużych firm. Jednorazowo można sprawdzić 30 kontrahentów i obowiązuje limit dzienny 10 zapytań, co oznacza, że w ciągu doby w ten sposób można zweryfikować maksymalnie 300 podatników.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i opłacasz fakturę o wartości równej lub większej niż 15 tys. zł – sprawdź status podatnika VAT i uniknij negatywnych konsekwencji podatkowych.

 

Similar Posts