Zdrowie i Uroda

Jakie są zdrowotne skutki oddziaływania hałasu na pracowników?

Jakie są zdrowotne skutki oddziaływania hałasu na pracowników?

Jednym z bardziej niebezpiecznych czynników oddziaływania na pracowników w środowisku pracy jest hałas. Zagraża on zdrowiu i powoduje wiele chorób zawodowych. Dlatego tak ważne jest monitorowanie jego natężenia. Zajmują się tym laboratoria badań środowiskowych. Dokonują pomiarów poziomu hałasu, co ułatwia tworzenie systemów zabezpieczeń przed nadmiernymi zjawiskami akustycznymi i ogranicza wpływ hałasu na zdrowie pracowników.

Szkodliwość hałasu w środowisku pracy  

Zakłady przemysłowe są miejscami, w których hałas jest znaczącym problemem dla większości pracowników. Hałas jako zjawisko fizyczne szkodliwie oddziałuje na organizm człowieka, powodując wiele niedomagań, schorzeń i chorób zawodowych. Wpływ nadmiernych bodźców akustycznych, zarówno w spektrum słyszalnym, jak i niesłyszalnym (hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy) na organizm człowieka jest zdecydowanie negatywny.

Problemy zdrowotne zaczynają się już na poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 35 dB. Mogą wówczas występować zaburzenia snu i problemy z koncentracją. Dłuższe przebywanie w hałasie na poziomie 70 – 85 dB powoduje trwałe pogorszenie słuchu, bóle głowy i rozstrój nerwowy, co zdecydowanie obniża efektywności pracy i zdolność do komunikacji werbalnej. Przy ciśnieniu akustycznym w przedziale od 85 do 130 dB mogą nastąpić uszkodzenia słuchu, a także zaburzenia układu krążenia i nerwowego oraz inne objawy wegetatywne. Próg bólu u większości ludzi występuje przy 120 dB. Wówczas hałas staje się nie do zniesienia. Hałas w przedziale 130 dB -150 dB generuje drgania i poważne uszkodzenia niektórych organów wewnętrznych. Intensywny hałas może wywołać paraliż, mdłości, zaburzenia równowagi, stany lękowe, a także prowadzić do chorób psychicznych.

Pomiary hałasu pomagają w jego zwalczaniu

Doświadczania z zakresu BHP i  pogłębiona wiedza medyczna pozwalają specjalistom na określenie zagrożeń spowodowanych hałasem oraz wdrażanie koniecznych zabezpieczeń. W walce o zdrowie pracowników uczestniczą laboratoria badań środowiskowych. Wykonują one za pomocą specjalistycznych mierników akustycznych pomiary hałasu słyszalnego oraz ultradźwiękowego. Dzięki temu możliwe jest tworzenie analiz i ekspertyz, koniecznych do eliminowania ze środowisko pracy szkodliwych oddziaływań akustycznych. Jedną z firm działających w tej branży jest SBB Laboratorium Badań i Analiz z siedzibą w Katowicach. Walka z hałasem, poprzez wykonywanie pomiarów akustycznych pozwala na budowę odpowiednich osłon akustycznych maszyn i urządzeń. Dzięki temu spełniane mogą być wymagania zawarte w przepisach BHP i ograniczane niebezpieczeństwa związane z nadmierną intensywnością hałasu.

Similar Posts